Kako bi pomogli kompanijama da nađu adekvatne kadrove za svoje Compliance timove, a sa druge strane, omogućili pojedincima koji se bave Compliance-om ili razmatraju tu mogućnost da na jednom mestu vide aktuelne oglase sa posao u Compliance-u, Udruženje za usklađenost u poslovanju je napravilo Marketplace.

Pronađi posao

Postavi oglas

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO