Studije za inovaciju znanja „Usklađenost poslovanja“​

Prva formalna edukacija na temu Compliance-a
u ovom delu Evrope

Studije za inovaciju znanja „Usklađenost poslovanja“​

Prva formalna edukacija na temu Compliance-a
u ovom delu Evrope

Jedan od osnovnih ciljeva Udruženja je unapređenje znanja i razmena iskustava članova Udruženja, i drugih relevantnih sujekata kao što su predstavnici državnih organa, regulatora i akademske zajednice kako bi se uticalo na kvalitet edukacije koja se nudi Compliance profesionalcima ili onima koji to žele da postanu.

Potreba za dodatnom edukacijom u ovoj oblasti je jasno iskazana na mnogim skupovima profesionalaca koji se bave kontrolom usklađenosti poslovanja iz različitih kompanija i sektora poslovanja. Imajući u vidu bogato praktično iskustvo članova Udruženja, a u cilju unapređenja znanja u oblasti usklađenosti poslovanja, Udruženje za usklađenost u poslovanju je osmislilo i, zajedno sa Pravnim fakultetom u Beogradu, realizovalo specijalističke studije „Usklađenost poslovanja“.

Iako svaka pojedinačna tematska oblast usklađenosti poslovanja može predstavljati specijalizovanu tematsku edukaciju, cilj Udruženja i Pravnog fakulteta je da zainteresovanima ponudi jedan program opšteg karaktera u formi studija za inovaciju znanja, koji će obuhvatiti sve najznačajnije aspekte ove funkcije, ali i objasniti razloge za njeno postojanje i ekspanziju. 

Predavači na studijama su univerzitetski profesori, stručnjaci iz prakse, kao i predstavnici regulatornih tela.

Na osnovu odslušanih časova nastave polaznici dobijaju uverenje Pravnog fakulteta o pohađaju specijalističkih studija „Usklađenost poslovanja“, a oni koji polože završni ispit stiču uverenje (sertifikat) o položenom završnom ispitu iz oblasti Usklađenosti poslovanja.

polaznika programa
0 +
predavača
0 +
časova
0
panela
0
tematskih celina
0
podeljenih sertifikata
0 +
Više informacija o studijama inovacije zananja „Usklađenost poslvanja“ moćete naći na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Studije za inovaciju znanja – Usklađenost poslovanja (Compliance) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (bg.ac.rs)

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO