U skladu sa ciljevima Udruženja i uz podršku svojih članova, Udruženje je u prethodnom period organizovalo više događaja koji su imali za cilj da pruže kvalitetnu edukaciju i utiču na podizanje svesti o bitnosti različitih Compliance relevantnih tema. Takođe, ovi događaji su bili prilika da se Compliance profesionalci povežu i razmene ideje i iskustva. 

Udruženje i njegovi predstavnici su imali priliku da podrže događaje koje su organizovala druga udruženja, organizacije i subjekti u zemlji i inostrastvu, i da kao predavači promovišu Compliance vrednosti, u skladu sa ciljevima Udruženja.

Događaji u organizaciji udruženja

Predstavnici Udruženja kao predavači na događajima drugih organizacija

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO