Edukacija

Podržavajući projekte drugih organizacija, Udruženje ispunjava svoju misiju unapređenja i promocije etike, kulture i usklađenosti u poslovanju kroz realizaciju edukativnih programa, radionica i predavanja

Projekat “Inicijativa za sprečavanje pranja novca”

Tokom 2022. godine, predstavnici Udruženja su učestvovali u realizaciji projekta koji je organizovan od Partneri Srbija i podržan od strane American Bar Association.

U sklopu projekta, predstavnici Udruženje su organizovali edukaciju u online formatu, učestvovali na panel diskusijama i drugim događajima u organizaciji Partneri Srbija.

8. decembra 2022. godine, organizovana je konferencija povodom završetka projekta „Inicijativa za sprečavanje pranja novca“, gde je jedan od učesnika bio predstavnik Udruženja za usklađenost u poslovanju i gde se govorilo o značaju međusektorske saradnje za efikasno suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, o praksama u Evropi kada je u pitanju sprečavanje pranja novca iz ugla NVO sektora, kao i o rezultatima projekta i predavanjima o sprečavanju pranja novca, dostupnim na E-learning platformi Partneri Srbija.

Program „Nova pismenost“ i inicijativa „Ambasadori odgovornog poslovanja“

Digitalna transformacija menja način poslovanja i ubrzava i pojednostavljuje način na koji kompanije i pojedinci komuniciraju, ali i proizvodi dodatne rizike.

Zbog toga je, s ciljem zaštite digitalnih prava potrošača i kupaca, podele znanja o odgovornoj digitalnoj transformaciji, digitalnim proizvodima i uslugama, odgovornom komuniciranju, odgovornoj obradi podataka o ličnosti, etici i drugim elementima odgovornog savremenog poslovanja, pokrenuta inicijativa „Ambasadori odgovornog poslovanja”, koja okuplja vodeće kompanije i poslovna udruženja u Srbiji. Inicijativu realizuju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion u saradnji sa Kancelarijom poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Udruženjem za usklađenost u poslovanju, a u okviru programa „Nova pismenost”.

Program je okupio vodeće kompanije i poslovne asocijacije, lidere odgovornog poslovanja u Srbiji. Ambasadori odgovornog poslovanja, koje čine Udruženje za usklađenost u poslovanju, AstraZeneca, Hemofarm, Delhaize Srbija, Lidl Srbija, Mobi banka, UniCredit banka, Advokatska kancelarija „Marić, Mališić i Dostanić”, A1, Frikom, Nordijska poslovna alijansa, E-commerce Association, kroz predavanja dele znanja o odgovornom poslovanju.

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO