Uloga i značaj DPO u kompaniji

Predavanje na teme iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koje je posetilo 40+ Lica za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), Compliance profesionalaca, advokata i drugih, koji su prisustvovali predavanju potvrdilo je da je tema aktuelna i da ima šta novo da se kaže o njoj. Fokus predavanja je bio na ulozi i značaju Lica za zaštitu podataka o ličnosti u organizacijama, najboljoj praksi i budućem razvoju regulatornog okvira.

Događaji

Postani član

©Copyright 2023 | Corporate Comliance Association | All rights reserved

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO