Konferencija Udruženja internih revizora

Skoplje (Severna Makedonija)

2019

Konferencija u organizaciji Udruženja internih revizora na kojoj je predavanje održao tadašnji predsednik Udruženja za usklađenost u poslovanju. Tema predavanja je bila saradnja Compliance-a i Interne revizije kao funkcija drugog i trećeg nivoa kontrole poslovanja organizacije.

Događaji

Postani član

©Copyright 2023 | Corporate Comliance Association | All rights reserved

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO