Završena najveća Compliance konferencija u regionu

Dana 03.11.2023. godine, u hotelu Hyatt Regency, u Beogradu, održana je Godišnja konferencija Udruženja za usklađenost u poslovanju: „Promena perspektive“.

Više od 180 učesnika, predavača i panelista iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Slovenije je dalo svoj doprinos promociji Compliance-a, na najvećoj Compliance konferenciji u regionu.

Konferenciju su podržali Udruženje banaka Srbije, Privredna komora Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Udruženje finansisjkih direktora, Partneri Srbija i Net konsalting, dok su zvanični donatori konferencije advokatske kancelarije Petrikić i partneri (CMS), Janković Popović Mitić (JPM), Radovanović Stojanović i partneri (RSP), Moravčević Vojnović i partneri (Schoenherr), Relio, Algotech i vinarija Deurić.

Uvodno obraćanje predsednika Udruženja, Miloša Bogdanovića, koje je prethodilo predavanjima i panelima, istaklo je u prvi plan značaj načina na koji kompanije u Srbiji i regionu posluju, korporativnu kulturu i etiku u poslovanju, kao preduslove održivog poslovanja svake kompanije. Ovom prilikom smo čuli odgovore na pitanja zašto je usklađenost u poslovanju tema važna kako pojedincima i korporacijama tako i čitavom društvu, kako se ovom temom bavimo u Srbiji danas, šta nas čeka u budućnosti i kako ćemo odgovoriti na izazove koji su pred nama, kao i kakva je uloga Udruženja za usklađenost u poslovanju u tome.Takođe, istaknuto je da je balans između želje za profitom i održivosti poslovanja neophodan, kako bi se pored interesa kompanije, njenog menadžemnta i vlasnika, uvažio interes pojedinaca i društva u celini. Dalje, objašnjen je pojam Compliance-a, razvoj i zadaci Compliance funkcije, ali i potreba za stalnim adaptiranjem na nove zahteve i društvenu realnost oličenu u ubrzanom tehnološkom razvoju i sveopštoj digitalizaciji poslovanja. Naglašena je i potreba stalne promene perspektive, gde je pored sagledavanja šta je to novo na horizontu i pokušaja predviđanja i pripreme za buduće izazove, neophodno razumeti šta se to neće menjati u godinama pred nama, kako bi se tu ulagali resursi Compliance zajednice. Dalje, istaknuta je uloga Udruženja, nastalog kao izraz težnji različitih pojedinca i kompanija iz mnogih sektora privrede, da se da doprinos boljoj edukaciji, sinergiji i ukupnom boljitku u sferi poslovanja, pa i boljitku čitavog društva na ovim prostorima. Na kraju, učesnici konferencije su imali priliku da čuju o glavnim aktivnostima Udruženja u ovoj godine, među kojima se ističe pokretanje studija za inovaciju znanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu koje je pohađalo više od 60 polaznika, kao i aktivno učešće u javnoj raspravi koja je dovela do usvajanja predloga Udruženja i prvog eksplicitnog zakonskog rešenja kojim se uvodi obaveza formiranja Compliance funkcije u pravnim licima sa većinskim državnim vlasništvom.

Konferencija je obuhvatala više predavanja i panela koji su govorili o značaju Compliance funckije u savremenom poslovanju, blokčejn tehnologiji i kriptovalutama, veštačkoj inteligenciji i digitalizaciji, ESG, Cyber security i DORA, budućnosti Compliance funkcije.

Govornici su bili istaknuti Compliance profesionalci iz različitih kompanija i sektora poslovanja, univerzitetski profesori, konsultanti iz Big 4, advokati, predstavnici udruženja i regulatornih tela, itd.

Konferencija je pokazala univerzalnost tema i pružila konkretniji uvid u to kako se u različitim organizacijama pristupa usklađivanju sa pravnim okvirom, najboljom poslovnom praksom i pravilima struke, koji su osnovni resursi potrebni da bi se uticalo na poslovnu kulturu korporacije, kao i koji su najveći izazovi sa kojima se predstavnici različitih industrija i institucija susreću u svom svakodnevnom radu, u uslovima konstantnih promena, tehnološkog razvoja i digitalizacije.

Kao osnovni izazovi u radu Compliance funckije prepoznati su balansiranje rizika i profita, obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa edukacije na svim nivoima organizacije, ali i kod partnera sa kojima organizacija sarađuje, obezbeđivanje potrebnih resursa i alata za sprovođenje procedura, lokalna implementacija EU standarda i najbolje prakse, a u nekim slučajevima i podrška menadžmenta. Takođe, istaknuti su novi rizici koji prate upotrebu novih tehnologija, pa je tako predmet posebnog panela bila informaciona bezbednost, upotreba veštačke inteligencije i blokčejn tehnologije, posebno u kontekstu kriptovaluta.

Uloga i odgovarajuća podrška države i državnih institucija prepoznata je kao ključna u procesu podizanja svesti javnosti o direktnoj sprezi usklađenosti poslovanja sa održivošću poslovanja kompanija, ali i razvojem privrede i društva u celini. Zato Udruženje za usklađenost u poslovanju državu vidi kao jednog od glavnih partnera u procesu edukacije kadrova i implementacije procesa koji favorizuju usklađenost u poslovanju, pozdravljajući nova zakonska rešenja koja eksplicitno uvode obavezi formiranja Compliance funkcije u javnom sektoru.

Nakon održanih predavanja i panela, radni deo konferencije je formalno zatvoren završnim rečima organizatora, Udruženja za usklađenost u poslovanju, ispred kog se okupljenima obratio predsednik Udruženja, Miloš Bogdanović:

„Budućnost naše funckije je u razumevanju njene uloge i odgovornosti, novih tema koje dolaze, ali i principa na kojima je Compliance kao funkcija nastao. Ovo znači da pored ulaganja u razumevanje i savladavanje tema koje dolaze, a od kojih su mnoge bile predmet predavanja i panela na ovoj konferenciji, moramo razumeti da je bitno pitanje i šta se neće menjati u kontekstu zahteva za Compliance funckiju u budućnosti? Kakvi to treba da budemo da bi bili korisni društvu i uspešni u svom poslu i za 10 godina? Dakle, bitno je da razumemo da su npr. ESG, AI, kriptovalute sistemska promena poslovanja na koju niko neće ostati imun i van polja primene, ali je bitno i da znamo da će važnost edukacije, integritet Compliance profesionalca i razumevanje osnovnih principa ove funkcije biti nešto što se neće menjati, što će nam pomoći da savladamo nove izazove i u šta treba da ulažemo kako bi obezbedili sigurnu budućnost naše profesije, ali i dobrobit koji njeno postojanje ima na celokupno društvo.“

Nakon zahvalnosti svim učesnicima i najavi događaja sledeće godine, konferencija je završena svečanim koktelom na kojem su učesnici konferencije imali priliku da sumiraju svoje utiske i razmene ideje.

aktuelnosti

Postani član

©Copyright 2023 | Corporate Comliance Association | All rights reserved

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO