Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kako bi na pravi način odgovorili na nedostatak kvalitetne formalne edukacije za Compliance profesionalce, Udruženje za usklađenost u poslovanju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su potpisali ugovor o saradnji s ciljem osmišljavanja i relaizacije edukativnih programa koji će ponuditi novi koncept edukacije na ovim prostorima. 

Na bazi potpisanog ugovora o saradnji, kao prva zajednička aktivnost Udruženja i Pravnog fakulteta nastao je studijski program u formi studija za inovaciju znanja „Usklađenost poslovanja“, koji je uspešno realizovan u 2023. godini. Takođe, ovaj ugovor obezbeđuje valjan osnov za dalje razvijanje studijskog programa, ali i dalju saradnju na osmišljavanju i realizaciji edukativnih programa u različitim formama koje će zadovoljiti potrebe pojedinaca, kompanija i tržišta u zemlji i regionu.

aktuelnosti

Postani član

©Copyright 2023 | Corporate Comliance Association | All rights reserved

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO